Vores værdier

Her kan du læse mere om vores værdier på Kongeådalens Efterskole.

 

”Træd varsomt, thi her bliver mennesker til”

Sådan sagde skolepioner Christen Kold for snart 175 år siden – det burde stå hen over hovedindgangen på Kongeådalens Efterskole. Alt hvad vi foretager os, er vigtigt, men helt centralt for os er, at det er vigtigere at blive til et helt menneske end at blive god til engelsk, det er vigtigere at blive til et helt menneske end at få nogle fede naturoplevelser osv.

Det vil sige, at man efter et år på Kongeådalens Efterskole får et styrket ståsted at møde verden fra.

Hvad er det så for et ståsted?

Vi er en kristen skole med kristne grundværdier og med et grundtvig-koldsk skolesyn. Det betyder, at vi stræber efter, at alle på skolen møder hinanden med:

  • Ligeværdighed
  • Nysgerrighed
  • Ansvar
  • Ydmyghed
  • Tålmodighed
  • Anerkendelse
  • Ordentlighed
  • Vedholdenhed
  • Ærlighed
  • Empati

Og vigtigst af det hele er, at disse ord ikke er noget, vi snakker om, men noget vi er, og noget vi gør.

“Det bedste ved at gå på Kongeådalens Efterskole, er det sammenhold og fællesskab vi har, og alle de gode venner man får”

– Freja

Kongeådalens Efterskole er konge

Book besøg