ABC

På denne side kan du og dine forældre finde mange praktiske oplysninger og vejledning om et efterskoleår på Vores Efterskole.
Vi vil derfor gerne bede dig og dine forældre om at læse ABC’en eller denne side grundigt igennem, inden du møder på skolen efter sommerferien. Tag ABC’en med dig, når du kommer til skolen, så du ved, hvordan efterskolelivet er hos os i den første tid.

Vi forventer, at du vil være med til at skabe en skole, der er præget af aktivitet, positive oplevelser, fællesskab og sammenhold. Det er vigtigt, at alle vil yde en positiv indsats for, at netop vores efterskoleår skal blive til noget særligt. Velkommen på Kongeådalens Efterskole.

Adresse

Kongeådalens Efterskole – Dovervej 19, Dover – 6660 Lintrup
E-mail: info@keskole.dk, telefon: 74 85 53 33
Send gerne post til eleven – angiv modtager med: ”Att.: elevnavn”
Modtaget post udleveres normalt af vagthavende lærer i
forbindelse med middagsmaden.

Affaldssortering

På Kongeådalens Efterskole sorterer vi affald både på værelserne og i fællesområderne.

Aften- og morgensang

Alle hverdage mødes vi alle i forsamlingshuset kl. 9.30 til
morgensang. Alle hverdage samt søndag mødes vi kl. 21.45 til
aftensang.

Al kontakt til skolen

E-mail: info@keskole.dk, telefon: 74 85 53 33
Vagtlæreren møder fra 07.00 – 23.30. I det tidsrum kan din
familie træffe en lærer eller kontakte skolens kontor.
Søndag aften efter hjemrejseweekender og ferier er telefonen åben fra kl. 19.00. Udenfor træffetid, svarer forstanderen telefonen ved akutte henvendelser.
Har din familie ønske om at træffe kontaktlæreren eller en
anden bestemt medarbejder, så skriv en mail, eller send en
besked på vores Intra-system: VIGGO.
Skolens kontor tager selvfølgelig imod besked. Al primær
kontakt mellem hjemmet og skolen foregår med kontaktlæreren.

Ansatte

Niels Birkmand – forstander – nb@keskole.dk
Anne-Lene Nedell Jöhnk – lærer – anjohnk@gmail.com
Finn Trond Hansen – lærer – fth@keskole.dk
Gitte Lauritzen – lærer – gl@keskole.dk
Glenna Rath – lærer
Henrik Fogh – lærer – he@keskole.dk
Jakob Woller Laursen – lærer – jw@keskole.dk
Martha Overgaard – lærer – mo@keskole.dk
Mads Wermuth – lærer – mw@keskole.dk
Søren Vestergaard – lærer – sv@keskole.dk
Hanna Vestergård – lærer – hv@keskole.dk
Henriette Andersen – køkkenleder – ha@keskole.dk
Eva Frost – kontor – ef@keskole.dk
Lene Kinch-Jensen – kontor – lkj@keskole.dk
Arne Hansen – Pedel
Henning Fisker – Timelærer – hf@keskole.dk
Ingvard Bækgaard – Timelærer
Margit Wolf – Timelærer

Besøg på skolen

Dine forældre, søskende og andre pårørende er altid velkomne
til at besøge dig på skolen.
Alle gæster skal hilse på vagtlæreren. Eleven, der har besøg,
sørger for, at kontakten etableres.
Besøgende skal senest være taget afsted kl. 21.30.
Du kan ikke have gæster i stilletimen fra kl. 18.30 – 19.30.
Aftal besøg i god tid.

Blåt EU-sundhedskort

Alle elever skal medbringe det blå EU-sundhedskort. Dette kan
bestilles via borger.dk. Kortet kan afleveres på kontoret

Brand

I tilfælde af brand på værelser eller gange skal man følge den
brandinstruks, som hænger på værelset.
Enhver form for brug af åben ild, f.eks. stearinlys og lightere er
forbudt på værelserne

Brobygning

I efteråret er der brobygning for 10. klasse.
Her besøges 1 uddannelsessted, så den enkelte elev kan blive
godt rustet inden valg af uddannelse.

Bøger

Skolen udleverer alle bøger og andre nødvendige
undervisningsmaterialer (dog undtagen de ting, der står under
”medbring”). Som elev er du ansvarlig for de udleverede bøger.
Ved mishandling af bøger er du forpligtet til at erstatte dem.

Kongeådalens Efterskole
er konge

Book besøg

Computer

Det er nødvendigt at have en bærbar computer med på skolen. Al aktivitet på nettet logges, registreres og gemmes, og eleven bærer det fulde ansvar for sine aktiviteter på nettet.
Stationære computere og spillekonsoller må kun opbevares og anvendes i e-sportslokalet. Stationære computere betragtes ikke som arbejdsredskab. Vi betragter den bærbare computer som et arbejdsredskab. Skolen har licens til Microsoft Office 365. Det betyder, at alle elever får de nødvendige regne- og skriveprogrammer.
Det er en god idé at have antivirus på din PC – Avast og AVG kan bruges gratis.

Cykler

Du skal medbringe en cykel, som skal være i driftssikker stand,
inklusive cykellygter. Du skal medbringe en cykelhjelm, og som minimum skal den bruges på skolens ture. Vi opfordrer til, at alle bruger cykelhjelm

Dagsplan

Kl. 06.50 Alle står op. Køkkenholdet møder
Kl. 07.20 Alle lejligheder er klar til morgentjek
Når lejligheden er godkendt, går man til morgenmad
Kl. 07.45 Beskeder i spisesalen
Kl. 08.00 Undervisningen starter
Kl. 09.30 Morgensang
Kl. 12.05 Middagsmad
Kl. 13.00 Undervisningen fortsætter
Pause i løbet af eftermiddagen
Kl. 17.45 Aftensmad
Kl. 18.30 Stilletime med lektiehjælp
Kl. 21.00 Aftenkaffe
Kl. 21.45 Aftensang
Kl. 22.00 Alle i egen lejlighed
Kl. 22.30 Alle i seng

Elektronik

Små el-apparater som fx toastmaskiner og mikroovne må ikke
medbringes

Ferier

Skoleårets ferier og andre fridage fremgår af årsplanen. Du skal være særligt opmærksom på undervisningsdage i weekender samt i dagene op til påske.
Skolen lukker kl. 16.00 op til ferier og lignende.
Når du har været hjemme på weekend eller ferie kan du
ankomme på skolen igen fra kl. 19.30.

Forlade skolen

Skolen skal selvfølgelig have besked, hver gang, du forlader
skolens område. Det er dit helt eget ansvar, når du færdes
udenfor skolen. Om du går en tur, cykler til byen eller bader ved Kongeåen, så er det kun dig, der er ansvarlig. Vi opfordrer dig til at bruge cykelhjelm og refleksvest, men du er selv ansvarlig og du skal udvise hensyn, når du færdes i vores lokalområde.

Forlænget weekend

Ved forlænget weekend holder vi fri om fredagen. Vi opfordrer Jer til at bruge disse weekender til at klare forskellige ærinder
derhjemme. Det kan f.eks. være besøg hos læge, tandlæge,
optiker eller frisør. Vi henstiller til, at disse ting planlægges til
de forlængede weekender, så elevernes undervisning ikke bliver afbrudt unødvendigt

Forsikring

Som elev er du (og dermed dine forældre eller værge) fuldt
ansvarlig for enhver skade, som du måtte volde på dine egne, på skolens eller andre personers ejendom.
Vi anbefaler, at dine forældre selv sørger for at forsikre sig
mod sådanne situationer – det er normalt med i en almindelig
familieforsikring. Det vil desuden være en god idé med en
ulykkesforsikring. Skolen har en kollektiv elevforsikring, som i visse tilfælde vil dække eleverne.

Forældrearrangementer

Vi afholder to arrangementer i efteråret for forældrene – en
grilldag og en skole-hjem samtaledag.
I foråret afholder vi en forældredag i forbindelse med vores
teaterforestilling. Desuden tilbyder vi skole-hjem samtaler i
februar med henblik på uddannelsesafklaring. Forældre er altid
velkomne til at kigge forbi.

Frihed

Hvis du ud over de ferier og fridage, som ferieplanen indeholder, får behov for enkelte ekstraordinære fridage, skal dine forældre i forvejen kontakte skolens kontor.
Frihed uden gyldig grund kan medføre opkrævning af
statstilskud for den pågældende uge – statstilskuddet koster ca. Kr. 3500 pr. uge.

Fællesskab

Kongeådalens Efterskole er VORES efterskole. Du går i skole
her, du bor her og du har fritid med dine kammerater. Det kalder vi FÆLLESSKAB. Det forpligter for dig. Du skal selv byde ind med lyst og interesse i at være sammen med andre. Vi skaber rammen for dig med et væld af muligheder, men gem dig IKKE på dit værelse. Sluk for din mobil/ PC og brug tiden sammen i dit nye fællesskab.

Intra

Vi bruger systemet VIGGO til kommunikation mellem elever,
lærere og forældre. Her uploades filer, tildeles lektier og vores
primære kommunikation er ad denne vej. Skal du skrive til os, så bruger du VIGGO. VIGGO har en løsning til din mobil.
Alle elever og forældre/værger får en kode til VIGGO.
https:keskole.viggo.dk

Kalender

Kalender for skoleåret findes på skolens Intranet; Viggo.

Knallert

Foruden cykel kan du også medbringe knallert. Hvis du medbringer knallert, skal der selvfølgelig være tale om en lovlig
knallert, og du skal have kørekort.
Knallerten er kun til transport mellem skole og hjem.
Der skrives en særlig knallertkontrakt, hvor du skriver under på
at overholde de forskellige regler. Du har selv det fulde ansvar
for knallerten.

Køkkenhold

Hver skoleuge er en kontaktgruppe i køkkenet. Kontaktgruppen er normalt delt i to køkkenhold, som arbejder henholdsvis 3 og 2 dage. Hvert hold består af 4-5 elever, som sammen med køkkenlederen står for den daglige madlavning til hele skolen. I de tidsrum hvor køkkenholdet arbejder i køkkenet, er de fritaget for anden undervisning. Køkkenholdets elever er forpligtet til selv at undgå at komme bagud med lektier til de boglige fag.
I weekender fordeles køkkenarbejdet mellem alle de elever, der er på skolen. Til arbejdet i køkkenet skal alle elever bære en hvid t-shirt, køkkenet udleverer.

Lægebesøg

Hvis du har et akut behov for at komme til læge, vil det
almindeligvis være skolens læge (Lægehuset i Rødding), du skal benytte. Lægehuset i Rødding har åben konsultation mellem kl. 8.00 – 8.30 på hverdage.
Vi tilbyder transport ved akut opstået sygdom til henholdsvis
lægehus, vagtlæge eller skadestue. Ved planlagte lægebesøg
eller kroniske lidelser, der kræver behandling, sker det for
forældrenes regning. Eleven bliver hjemme ved sygdom. Skolen kan ikke befordre ved kendt sygdom eller skade.

Medbring

Alle dine ting bør være tydeligt markeret med navn.

 • Til brug på værelset
  • Dyne, hovedpude, lagen og evt. rullemadras eller topmadras
  (Dog variabelt madrasmål)
  • Sengetøj: Dyne, pude (2 sæt)
  • Evt. Sengetæppe til at lægge over sengen om dagen
  • Krus, bestik, tallerken – i lejligheden vil der være elkedel
  • Vækkeur
  • Vasketøjskurv
 • • Drikkedunk
 • Personlig udrustning
  • Toiletgrej: Sæbe, håndklæder, tandbørste osv.
  • Det Gule Sundhedskort og det Blå EU- Sundhedskort
  • Pas – medbringes til udlandsture
 • Til brug ved aktiviteter
  • Badetøj
  • Idrætstøj; til indendørs og udendørs brug
  • Sportssko; Du skal bruge 2 par sko. Et par til indendørs og et andet par til udendørs brug
  • Evt. badmintonketcher
  • Regntøj og vandtætte støvler
  • Evt. arbejdstøj og sko OG GUMMISTØVLER
  • Skiftetøj – også varmt tøj til udendørs brug
  • Arbejdstøj og sko
  • Sovepose og liggeunderlag – skal bruges i den første uge og ved andre lejligheder i løbet af skoleåret.
  • Rygsæk (mininum 30 liter) – skal bruges på vildmarkstur i
  september. Lån evt. en rygsæk.
  • Skridsikre og lukkede sko til køkken f.eks. sportssko
  • Cykel i driftssikker stand med for-og baglygte efter gældende regler
  • Cykelhjelm
 • Til brug i undervisningen
  • Bærbar computer. Skolen har Microsoft Office 365-licens til alle
  elever.
  • Blyanter, kuglepen, lineal, passer, vinkelmåler, saks og
  viskelæder
  • Lommeregner – svarende til klassetrinnet (Ti 30 el. Lign.)
  • Skoletaske
  • Evt. USB-stik – så du nemt kan udskrive på skolen
  • Målebånd/tommestok, hvis du regner med at komme til at
  arbejde i værkstedet

Medicin

Medicin opbevares som udgangspunkt af skolen. Der aftales
nærmere med kontaktlæreren.

Mobiltelefon

Det er tilladt at have mobiltelefon med på skolen. Brug den
begrænset. Den stjæler hurtigt din opmærksomhed fra
fællesskabet. Derfor har vi nogle regler for brug af mobiltelefon på skolen: Bla. Skal telefonen ligge på værelset i hverdagene fra 7.00-15.00, og mobiltelefonen bruges aldrig ved fællessamlinger og lignende. Lad den ligge på dit værelse.
Mobiltelefonen er ikke med i spisesalen eller ved samlingerne i forsamlingshuset og dagligstuen. Mobilen vil inddrages, hvis det ikke overholdes. Det er udelukkende lærerens vurdering, når reglen brydes. Telefonen udleveres igen ved sengetid.

Kontakt ikke dit barn ved skolens måltider. Brug stilletimen mellem 18.30 – 19.30

Morgenrutine

Du skal som elev selv sørge for at komme op om morgenen
senest klokken 06.50, så lejligheden er klar til rengøringstjek kl. 7.20. Når værelser og lejligheder er godkendt, går man direkte til morgenmad.
Morgenmaden slutter med fællesbeskeder kl. 7.45. Skoletasken hentes og pakkes, så man er klar til undervisningsstart kl. 8.00.

Måltider

Man skal ikke selv medbringe mad og drikke til måltiderne.
Alle deltager i morgenmad, middagsmad og aftensmad; mens
formiddags-, eftermiddags- og aftenkaffe er frivillige måltider.

Musikanlæg

Musikanlæg er tilladt, men du må ikke genere andre med dit
lydniveau.

“Det bedste ved at gå på Kongeådalens Efterskole er det tætte fællesskab”

– Helene

Nøgler

På dit værelse har du et aflåseligt skab eller boks. Det bør du
bruge til opbevaring af eventuelle værdigenstande. Nøgle til
skabet udleveres den første dag mod kvittering. Ved bortkomst
af nøgle skal du betale kr. 250 i erstatning. Den høje pris skyldes, at det er en særlig systemnøgle.
Skabsnøglen passer også til værelsesdøren. Vi opfordrer altid til, at man låser sin værelsesdør.

Opslag

På elevværelserne er der opsat specielle opslagslister, som
skal benyttes ved ophængning af plakater og lignende. Opslag
direkte på vægge må kun finde sted med ”lærertyggegummi”.
Opslag af pornografiske eller racistiske billeder samt upassende tekst accepteres ikke.

Pas

Af hensyn til udlandsturene er det nødvendigt, at du har et
gyldigt pas. Pas kan afleveres på kontoret.

Praktiske dage

På disse dage hjælper vi hinanden med at klare små og store
praktiske opgaver på skolen. Det kunne f.eks. være at sætte ting i stand, samle kartofler, male, sy gardiner, lave reoler eller ordne have. Det er alt sammen ting, som vi alle kan have glæde af i hverdagen på skolen.

Rengøring

Vi hjælper alle med ved rengøringen.
Fællesområderne rengøres af kontaktgrupperne, mens
lejlighederne rengøres i husgruppen.

Regler

Følgende regler kan medføre øjeblikkelig hjemsendelse. Det drejer sig om følgende:

 • • Rygning, alkohol, hash og andre euforiserende stoffer er ikke tilladt under dit ophold på Kongeådalens Efterskole, samt på rejsen til og fra skolen.
  • Seksuelt samvær er ikke tilladt – drenge og piger ligger IKKE under samme dyne.
  • Drenge og piger sover og bader hver for sig.
  • Man er i egen seng fra kl. 22.30 – 06.00
  Hvis du bryder ovenstående regler, betragter vi det som
  elevernes aktive opsigelse af den indgåede kontrakt om et
  efterskoleophold.
  Du skal selvfølgelig behandle elever og ansatte med respekt, og vi forventer, at du følger alle ansattes tilrettevisninger. Vi har en husorden for at sikre, at vores fællesskab og samvær kan fungere ordentligt. Husordenen gennemgås i kontaktgrupperne i den første uge.

Skolevejledning

Ved forældresamtalerne i efteråret tager vi fat på snakken
om, hvad du skal bruge dit efterskoleophold til. I løbet af foråret guider vi dig igennem optagelsesproceduren til ungdomsuddannelser på optagelse.dk

Sodavand og slik

Vi henstiller til, at I ikke har store forsyninger med til eleverne
efter f.eks. weekend. Sodavand, is og chips må kun nydes i
lejligheden og ikke medbringes på fællesarealerne.
Vi accepterer heller ikke, at elever laver butik med salg.
Det er ikke tilladt at drikke energidrik på skolen

Sundhedskort

Ved ophold på efterskole skal der IKKE meldes flytning til
folkeregisteret.
Sundhedskort skal medbringes på efterskolen.

Sygdom

Hvis du er syg og ikke kan deltage i dagens program, skal det aftales med vagtlæreren.
Er du syg, skal du ligge i din seng hele dagen. Du har ikke besøg, når du er syg på efterskolen.
Hvis du har en skavank, der gentagne gange forhindrer
dig i at deltage i idrætsundervisning, skal du medbringe en
lægeerklæring.
Hvis du bliver syg, mens du er hjemme (f.eks. på weekendophold), skal dine forældre kontakte skolen INDEN det tidspunkt, hvor du skulle have været tilbage på skolen.
Skolen kan ikke modtage syge elever og kan ikke befordre dem.
ved kendt sygdom el. skade.
Eleven sørger for at ringe hjem, hvis man har været til læge eller
på skadestue.

Taxa

Skolen ligger i landsbyen Dover ved landevejen mellem
Foldingbro og Rødding (landevej nr. 449).
Nærmeste banegård er Brørup ca. 7 km fra skolen, hvorfra der er gode togforbindelser mod Esbjerg og Fredericia.
Skolen har en taxaordning til bestemte tider, så elever fredag og søndag kan køre med taxa til en pris på 20 kr. pr tur til stationen i Brørup. Særlige billetter købes på kontoret. Al andet særlig transport kan med fordel foregå med bestilt flexbus, som I selv sørger for.

Tøjvask

Du kan vaske tøj i skolens vaskerum.
Skolens vaskepulver skal benyttes.

Værelser

Ved ankomst til skolen bliver du indkvarteret i en lejlighed efter
en fordeling. Lejlighedsbyt vil foregå én gang i løbet af året.
Eleverne har ansvaret for deres værelser/ lejligheder, de ting
der er på værelset samt de ting, der foregår på værelset. Man er erstatningsansvarlig for de ting, der går i stykker.
Det er ikke tilladt at medbringe store ting f.eks. TV, og store
møbler.
Ved indflytning på værelset kvitteres der for værelset og
eventuelle fejl og mangler. Ved udflytning fra værelset laves en
ny gennemgang.

Værelsesbesøg

I tidsrummet 8.00 – 21.45 har alle lov til at besøge hinanden i
lejlighederne, men det skal selvfølgelig respekteres, når nogle vil have fred og ro for gæster. Man kan ikke besøge værelser, hvor beboerne ikke er hjemme.

Weekenderne

Af skolens årsplan fremgår det, hvornår der er skoleweekender, forlængede weekender osv.
I SKOLE-WEEKENDERNE skal alle elever blive på skolen og deltage i det tilrettelagte program.
En FORLÆNGET WEEKEND er en weekend med en ekstra fridag. Det fremgår af den udsendte ferieplan, hvornår hjemrejse kan påbegyndes, og hvornår eleverne skal være tilbage. Alle øvrige weekender kalder vi ALMINDELIGE WEEKENDER.
I en almindelig weekend kan du selv afgøre, om du vil blive på skolen eller ej.
Undervisningen slutter normalt fredag kl. 14.30 og du skal være tilbage på skolen søndag mellem 19.30 og 21.00, hvis du ikke har anden aftale. Du skal deltage i programmet for weekenden, hvis du er på
skolen i en almindelig weekend

Weekendliste

Senest tirsdag middag skriver du dig på weekendlisten på
skolens Intranet – Viggo.

Økonomi

Depositum Kr. 2000 betales ved endelig tilmelding.
Ved framelding bortfalder depositummet.
Ved framelding efter 1. august betales for et afbrudt ophold.
Skolepenge forfalder i 11 rater. Første gang i juli og sidste gang i maj. Ved gennemført kursus betales depositum retur senest d.1. juli.

Hvis eleven eller hjemmet afbryder opholdet i utide, skal der betales det fulde skolepengebeløb for de efterfølgende 4 hele skoleuger.

Skolen pålægger opkrævningsgebyr ved for sen betaling.
Vi opfatter umiddelbart en overtrædelse af vores regler, der
kan medføre øjeblikkelig hjemsendelse, som elevernes aktive opsigelse af den indgåede kontrakt om et efterskoleophold. Dermed er opholdet afbrudt i utide.