Året på skolen

I løbet af et efterskoleår, vil der være uger og dage, som er anderledes end dem, som vores grundskema fortæller om. Dem kalder vi anderledes uger, forlænget weekender, bliveweekender, synopseperiode og prøveperiode.

Kalender 2023/24

 

 

Ferie

Efterskoleåret byder også på lidt ferie. I skoleåret 23/24 er det placeret på følgende måde:

Sommerferie:  22. juni 2024 sidste skoledag

Anderledes uge

Anderledes uger er uger og dage, hvor vi har andet end det som grundskemaet skriver. Det er alt lige fra introugen, vores ture, praktik, brobygning, styr på det-projektet til teaterugen

Forlænget weekend

Når vi har skoledage i nogle weekender, afholder vi forlænget weekend i andre. Det er i disse weekender, vi anbefaler, at tandlægetider osv. bliver placeret.

 

Bliveweekend

I løbet af skoleåret er der weekender, hvor vi er på skolen og har en anderledes skoledag. Det er bl.a. ifm. teaterprojekt og op til jul.

Prøveperiode

Juni måned er de mundtlige prøvers tid. Det er en blanding af eksamen, forberedelse, praktisk arbejde, undervisning og afsked med hinanden – en meget speciel tid.

Synopseperiode

Når vi kommer hen på slutningen af skoleåret, skal vi i gang med forberedelse til prøverne. Her vil skemaet blive lagt om, så der lidt mere intensivt kan arbejdes med de synopser, arbejdspapirer, oplæsning, pensum osv., som det kræves til prøverne.