Boglige fag

Vi er en efterskole, hvor de store fag dansk, matematik og engelsk niveaudeles. Det betyder i praksis, at du som elev kan få den passende udfordring. Afslutningen på alle trinene er den samme – folkeskolens afgangsprøve – men vejen dertil er forskellig på holdene.

Trin A

Dette trin er normalvis for dig, der gerne vil udfordre dig selv bogligt. Du vil nå igennem meget forskelligt fagstof på et efterskoleår på trin A – også mere end det krævede. Der er fart på samtidig med, at der er tid til fordybelse. Trin A er gymnasieforberedende, men uanset hvilken retning du skal i efterfølgende, er du velkommen. Holdet har en overvægt af 10. klassere, men du er mere end velkommen som 9. klasser.

Trin B

Dette trin er for dig, som gerne vil arbejde med det fagstof, der kræves for 9. og 10. klasse. I løbet af efterskoleåret vil du på trin B nå vidt og bredt omkring inden for fagenes rammer. Trin B kræver, at du har en normal viden i faget, samtidig med at du har mod på at lære mere

Trin C

Dette trin er for dig, der skal i 9. eller 10. klasse og har udfordringer i det specifikke fag. Holdet er mindre end de to andre, og der vil være mulighed, at du kan blive ekstra støttet i det, du oplever som svært. Du skal på trin C være klar på at arbejde med det, du bøvler med. Uden din indsats rykker vi ikke – og det skal vi

Kongeådalens Efterskole er konge

Book besøg 

Fagpakken i 9. og 10. klasse

Niveaudelte fag: dansk, engelsk, matematik

9. klasses fag: naturfag, SamHiK (samfundsfag, historie, kristendom), tysk 9 og idræt 9

10. klasses fag: projekt10, tysk 10, idræt 10 og fysik/kemi 10

Ikke-tysk:

Hvis du har afsluttet tysk i 9. og ikke skal bruge faget videre på din ungdomsuddannelse, er der mulighed for at have ”Ikke-tysk”. Faget er et praktisk rettet fag, som byder på store og små opgaver i løbet af efterskoleåret.

I helt særlige tilfælde kan du i 9. klasse fritages fra tysk. Det skal du høre nærmere om ved skolens forstander eller UU-vejleder.

Projekt 10:

Projekt 10 er skolens samfundsrettede projektfag, hvor vi arbejder med livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Det er også i dette fag, at du som 10. klasser får tid til at lave den obligatoriske selvvalgte opgave, som er et krav for alle i 10. klasse.

Sammensæt dit eget skema

På Kongeådalens Efterskole har du muligheden for at påvirke dit skema både i de boglige fag vha. niveauer, og den valgfagspakke du får valgt til dine eftermiddage.

Hos os kan du kombinere valgfag på tværs af alle områder. Du har 2-3 valgfag om ugen, og du skifter valgfag tre gange om året.

Se vores valgfagspakke her

Natur

Kongeåen og naturen er i høj grad en vigtig del af dét at gå på Kongeådalens Efterskole, og vi bruger naturen både i undervisningen og i fritiden.

Vi har stor respekt for den jord, der er skabt, så vi kan bo på den, og vi føler en forpligtelse i forhold til at leve så bæredygtigt som muligt. Vores natursyn og den bæredygtige tankegang gennemsyrer hele livet og al undervisningen på efterskolen, hvor vi bl.a. at forstå, at vi er en del af naturen, og hvilke konsekvenser, det kan have for miljøet, hvis vi overforbruger.

Vi ser naturen som et af de bedste steder at fællesskabet og samværet med hinanden kan udfolde sig.

Kreativitet

Et nøgleord på vores skole er kreativitet. Vores syn på kreativitet er tæt forbundet med vores natursyn og fokus på bæredygtighed.

På vores efterskole er diversiteten i elev- og lærersammensætning stor. Det skaber grobund for kreative projekter – både planlagte og pludselige projekter. Der er noget fedt ved at lykkes med det, man har brugt tid og kræfter på at lave. Det vi værdsætter højest er, at vi lykkes meget mere, når vi er fælles om det. Vi løfter bedst i flok og med de forskellige kompetencer hver enkelt har.

Kreativiteten munder både ud i hverdagsoplevelser, men også valgfag og vores teateruge.

Håndværk

Det har i mange år været det talte og skrevne sprog, der har domineret. Både inden for uddannelsessektoren og i erhvervslivet. Det skabende sprog i form af et håndværk har derimod været nedprioriteret, og der er færre og færre, der mestrer de klassiske håndværk både af drenge og piger. Nu er interessen for de håndværksmæssige fag begyndt at spire igen. Vi ser værdien i at kunne klare sig uden for bøgerne og skærmen. Vi skal kunne bruge både hænder og hoved.

For at tilegne sig færdigheder skal man gøre sig umage. Vi ser en stor værdi i at lære, at ikke alt kan være klaret med et fingerknips. Der skal bruges tid og kræfter på at tilegne sig viden og blive dygtig til noget – det er en værdi, som også slår igennem ved vores syn på håndværk.