Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling for Kongeådalens Efterskole onsdag den 24. marts 2021, kl. 19.30
Om generalforsamlingen afholdes fysisk på skolen eller virtuelt, afhænger af om coronareglerne tilsiger det, og af den generelle situation i landet.

Af hensyn til håndtering af generalforsamlingen i tilfælde af en virtuel afholdelse, vil vi bede om en tilmelding til generalforsamlingen. Tilmeldingen foregår på skolens hjemmeside www.kongeskole.dk senest d. 18. marts.

 

Dagsorden til generalforsamling den 24. marts 2021

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forstanderens beretning
 4. Godkendelse af det reviderede regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent til Skolekredsen
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  Valggrupper:
  a. FDF kredsene: Her skal vælges 2 medlemmer.
  Samtidig vælges en suppleant for 1 år.
  b. Skolekredsmedlem: Her skal vælges 1 medlem.
  c. Meddelelse om hvem FDFs hovedbestyrelse har udpeget for de næste 2 år.
 7. Valg af revisor
 8. Indkomne forslag:
 9. Eventuelt