Boglige fag og trin

Boglige fag

Vi er en efterskole, hvor de store fag dansk, matematik og engelsk niveaudeles. Det betyder i praksis, at du som elev kan få den passende udfordring. Afslutningen på alle trinene er den samme – folkeskolens afgangsprøve – men vejen dertil er forskellig på holdene.

Trin A

Dette trin er normalvis for dig, der gerne vil udfordre dig selv bogligt. Du vil nå igennem meget forskelligt fagstof på et efterskoleår på trin A – også mere end det krævede. Der er fart på samtidig med, at der er tid til fordybelse. Trin A er gymnasieforberedende, men uanset hvilken retning du skal i efterfølgende, er du velkommen. Holdet har en overvægt af 10. klassere, men du er mere end velkommen som 9. klasser.

Trin B

Dette trin er for dig, som gerne vil arbejde med det fagstof, der kræves for 9. og 10. klasse. I løbet af efterskoleåret vil du på trin B nå vidt og bredt omkring inden for fagenes rammer. Trin B kræver, at du har en normal viden i faget, samtidig med at du har mod på at lære mere

Trin C

Dette trin er for dig, der skal i 9. eller 10. klasse og har udfordringer i det specifikke fag. Holdet er mindre end de to andre, og der vil være mulighed, at du kan blive ekstra støttet i det, du oplever som svært. Du skal på trin C være klar på at arbejde med det, du bøvler med. Uden din indsats rykker vi ikke – og det skal vi

Fagpakken i 9. og 10. klasse

Niveaudelte fag: dansk, engelsk, matematik

9. klasses fag: naturfag, SamHiK (samfundsfag, historie, kristendom), tysk 9 og idræt 9

10. klasses fag: projekt10, tysk 10, idræt 10 og fysik/kemi 10

Ikke-tysk:

Hvis du har afsluttet tysk i 9. og ikke skal bruge faget videre på din ungdomsuddannelse, er der mulighed for at have ”Ikke-tysk”. Faget er et praktisk rettet fag, som byder på store og små opgaver i løbet af efterskoleåret.

I helt særlige tilfælde kan du i 9. klasse fritages fra tysk. Det skal du høre nærmere om ved skolens forstander eller UU-vejleder.

Projekt 10:

Projekt 10 er skolens samfundsrettede projektfag, hvor vi arbejder med livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Det er også i dette fag, at du som 10. klasser får tid til at lave den obligatoriske selvvalgte opgave, som er et krav for alle i 10. klasse.

Sammensæt dit eget skema

På Kongeådalens Efterskole har du muligheden for at påvirke dit skema både i de boglige fag ved valg af niveauer, og den valgfagspakke du får valgt til dine eftermiddage. Hos os kan du kombinere valgfag på tværs af alle områder. Du har 2-3 valgfag pr. uge, og du skifter valgfag tre gange om året.

Se vores valgfagspakke her

Ring nu